انرژی ایمن – صرفه جویی در انرژی در آلمان

انرژی ایمن – صرفه جویی در انرژی در آلمان   

برق، نفت، گاز: همه چیز گران می شود! اگر نمی خواهید امسال بدهکار باشید، باید به فکر راه هایی باشید که مصرف برق و گرمایش خود را کاهش دهید.

ما می خواهیم کمک کنیم!

رویداد اطلاع رسانی در 19 ژانویه 2023 ساعت 5:30 بعد از ظهر در Konzer-Doktor-Bürgersaal در Wiltinger-Straße 10-12 (جنب مرکز مشاوره کاریتاس).

رویداد اطلاعاتی با سخنرانی (آلمانی) و فرصتی برای توضیح اطلاعات به زبان های عربی، فارسی، اوکراینی، روسی و انگلیسی